Kimbrerskuet d. 6.-7. oktober 2017
  • Facebook
menu button

Kimbrerskuet 2018 - Tilmelding

Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til Jonna Christoffersen på mail joc@vikingdanmark.dk 
eller på telefon 87282009 indenfor almindelig kontortid. 

I øvrigt skal det meddeles at holdinddelingen af kødkvæg vil blive foretaget efter den enkelte races regler.

Kimbrerskuet har fastsat tilmeldingsgebyr for de dyr, der tilmeldes skuet den 5. og 6. oktober 2018.
Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 31. august.

Alt kvæg 210 kr. + moms,
Heste 210 kr. + moms,
Får /geder 90 kr. + moms
Fjerkræ, kaniner og duer  20 kr. + moms / katalognummer

Opkrævning af tilmeldingsgebyr vil for alle dyrearter ske før skuet,
og betaling fra udstillerne skal ske inden skuet afholdes.

Tilladelse – dataudtræk

Ved tilmelding af dyr (Kvæg og får) til dyrskuet, har du samtidig givet tilladelse til,
at skuet kan lave udtræk fra Kvægdatabasen / dyreregistreringen for de dyr, der tilmeldes dyrskuet.
Dataudtrækket vil blive brugt til udarbejdelse af katalog, tavler og anden information om de udstillede dyr.