• Facebook
menu button

Kimbrerskuet 2020

Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til Jonna Christoffersen på mail joc@vikingdanmark.dk 
eller på telefon 87282009 indenfor almindelig kontortid. 

I øvrigt skal det meddeles at holdinddelingen af kødkvæg vil blive foretaget efter den enkelte races regler.

Kimbrerskuet har fastsat tilmeldingsgebyr for de dyr, der tilmeldes skuet den 2. - 4. oktober 2020.
Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 21. august.

Alt kvæg 225 kr. + moms,
Heste 225 kr. + moms,
Får /geder 100 kr. + moms
Fjerkræ, kaniner og duer  20 kr. + moms / katalognummer

Opkrævning af tilmeldingsgebyr vil for alle dyrearter ske før skuet,
og betaling fra udstillerne skal ske, inden skuet afholdes.

4H- og børnedyrskue

Tilmelding af heste og kalve - senest den 21. august.
Tilmelding af smådyr - senest den 21. september.
 

Tilladelse – dataudtræk

Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler, katalog mv. Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister) og Kvægdatabasen og leveres af Landbrug & Fødevarer/SEGES.