• Facebook
menu button

Tilmelding - 4H


Tro og love Herved erklærer jeg, at jeg er bekendt med ”Sundhedsregler” og øvrige regelsæt, som er gældende for Kimbrerskuet, samt at jeg indestår for rigtigheden af ovenstående oplysninger.