• Facebook
menu button

Tilmelding - Kvæg

Tilladelse – dataudtræk Ved tilmelding af kvæg til dyrskuet, har du samtidig givet tilladelse til, at skuet kan lave udtræk fra Kvægdatabasen / dyreregistreringen for de dyr, der tilmeldes dyrFor kødkvæg bedes man notere, hvilke køer der medbringer en kalv. For malkekvæg noteres evt. reservedyr
Tro og love Herved erklærer jeg, at jeg er bekendt med ”Sundhedsregler” og øvrige regelsæt, som er gældende for Kimbrerskuet, samt at jeg indestår for rigtigheden af ovenstående oplysninger.