• Facebook
menu button

Tilmelding Heste


Oplysninger om Føl:
Af hensyn til staldplads:
(2 års kan kun tilmeldes som standard)
Tro og love Herved erklærer jeg, at jeg er bekendt med ”Sundhedsregler” og øvrige regelsæt, som er gældende for Kimbrerskuet, samt at jeg indestår for rigtigheden af ovenstående oplysninger.