• Facebook
menu button

Tilmelding - børnedyrskue

Der må højst udstilles 2 numre af hver sin art.
Dyrene skal møde i Messecentret kl. 10.00 på udstillingsdagen og må afhentes igen kl.16.30.
(Hund, kat, marsvin, fugle, kaniner og andre smådyr)
Tro og love Herved erklærer jeg, at jeg er bekendt med ”Sundhedsregler” og øvrige regelsæt, som er gældende for Kimbrerskuet, samt at jeg indestår for rigtigheden af ovenstående oplysninger.