• Facebook
menu button

Tilmelding får og geder
Tro og love Herved erklærer jeg, at jeg er bekendt med ”Sundhedsregler” og øvrige regelsæt, som er gældende for Kimbrerskuet, samt at jeg indestår for rigtigheden af ovenstående oplysninger.