• Facebook
menu button

Skuets ledelse og udvalg

Kimbrerskuet ledes af folkevalgte, der er valgt igennem nf plus og Agri Nord. Ledelsen og udvalgene har tilknyttet ansatte fra basisorganisationerne. Disse er i det følgende angivet med kursiv skrift.

Kimbrerskueudvalget konstituerer sig efter basisorganisationernes årlige generalforsamlinger i marts måned.

 

Dyrskueudvalg Adresse   Telefon
Hans Ulrik Lund Jelstrupvej 5, 9600 Aars Formand 40515638
Børge Pilgaard Birkevej 20, Hornum, 9600 Aars Næstformand 23987942
Henrik Dalgaard Nr. Borremosevej 10, 9600 Aars   20917776
Ulrik Krogsgaard Sallingvej 70, 9670 Løgstør   42342880
Bent Højgaard Holkasminde 50, 9670 Løgstør   24676690
Tage Christensen Nørrehedevej 19, 9620 Aalestrup   98647096
Connie Lausen Messevej 1, 9600 Aars Sekretær 98624800
Brian Otte Messevej 1, 9600 Aars   98624800
Jonna Christoffersen Asmildklostervej 11, 8800 Viborg   87282009
Henrik Schøler Asmildklostervej 11, 8800 Viborg   87280000
Erik Sørensen Bakkegaardsvej 12, 9600 Aars Stald ansv. 20822617
Joan Bruun Svoldrupvej 161, 9600 Aars   20265779
Birthe Jensen Lærkevangen 10, 8970 Havndal Konsulent 20485630
       
       
Dyreudvalg, undtagen heste 
Oluf Bøgh Løgstørvej 131, Stenild Formand 21653383
Tage Christensen Nørrehedevej 19, 9620 Aalestrup Malkekvæg 98647096
Henning Nielsen Nedre Skringstrupvej 4, 8832 Skals Får 86694485
Hans Ulrik Lund Jelstrupvej 5, 9600 Aars Kødkvæg 40515638
Carsten Laursen Kastanievej 11, 9620 Aalestrup Kaniner 61698267
Poul Hansen Hobrovej 281, 9230 Svenstrup Fjerkræ  40166517
Niels Kr. Pedersen Lærkestien 18, 9240 Nibe Duer  23450580
Erik Sørensen Bakkegaardsvej 12, 9600 Aars   20822617
Joan Bruun Svoldrupvej 161, 9600 Aars   20265779
Jonna Christoffersen Asmildklostervej 11, 8800 Viborg  Sekretær 87282009
       
       
Hesteudvalg
Oluf Bøgh Løgstørvej 131, Stenild, 9500 Hobro   21653383
Anita Elgaard Kallestrupvej 76, 9620 Aalestrup Heste 98648359
Lillian Laustsen Højbovej 7, Byrsted, 9240 Nibe Heste 23394908
Tage Christensen Nørrehedevej 19, 9620 Aalestrup   98647096
Joan Bruun Svoldrupvej 161, 9600 Aars   20265779
Jonna Christoffersen Asmildklostervej 11, 8800 Viborg  Sekretær 87282009
       

 

Oluf Bøgh og Hening Kusk

Store som små udtrykte glæde og tilfredshed