Tilmeld malkekvæg til dyrskuet i Aars

Tilmeldingen af malkekvæg på Kimbrerskuet 2023 er lukket.

Frist for tilmelding af besætningsnumre og antal dyr: 18. august 2023 (pr. nedenstående tlf. / E-mail).
Frist for endelig tilmelding af dyrenumre: 28. august 2023 (via ovenstående link).

Tilmeldingsgebyr, malkekvæg: kr. 260,- + moms pr. dyr – beløbet opkræves pr. mail før skuet.

Al henvendelse vedrørende dyreudstilling til Jonna Christoffersen eller Camilla Bøgested Jessen tlf. 8728 2000 eller mail: /

VEL MØDT PÅ KIMBRERSKUET !

Tilladelse – dataudtræk
Ved tilmelding til skuet gives der samtidig tilladelse til at skuet må indsamle data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering jf. dyrskuets sundhedsregler, katalog mv. Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister) og Kvægdatabasen og leveres af Landbrug & Fødevarer/SEGES.

Nedenfor finder I flere oplysninger om info brev - regler - sundhedsregler - ejererklæring - bedømmelsesplan - katalog